O Fundacji MACHAY Z NAMI

Cele Fundatora

Upowszechnianie wiedzy o życiu i dziełach członków rodziny Machay, szczególnie ich cechy wspólnej jaką było i jest budzenie optymizmu i entuzjazmu, oraz działanie na rzecz włączenia do wspólnoty wszystkich wykluczonych,smutnych i błądzących.