O nas

O Fundacji MACHAY Z NAMI

Cele Fundatora

 

Upowszechnianie wiedzy o życiu i dziełach członków rodziny Machay, szczególnie ich cechy wspólnej jaką było i jest budzenie optymizmu i entuzjazmu, oraz działanie na rzecz włączenia do wspólnoty wszystkich wykluczonych,smutnych i błądzących.

 

Nasza Fundacja proponuje różne formy ruchowe praktykowane dla przyjemności.

 

Cel główny,czyli przywrócenie podmiotowości i budzenie optymizmu poprzez ruch autoteliczny propagujemy poprzez cykliczne warsztaty i okazjonalne-świąteczne.

 

Wartości autoteliczne- to wartości same w sobie, zajmujące najważniejsze miejsce w hierarchii wartości. Wartości autotelicznej nie ocenia sie z punktu widzenia prakseologii, krótkookresowych lub długookresowych korzyści, ponieważ jest ona już wartością z powodu swego istnienia.

 

Ruch, który sprawia Ci radość, przyjemność poruszania elastycznym ciałem, umiejętność uwalniania i tworzenia emocji, dzisiaj ratuje cię z poczucia otępienia i depresji.

 

Ruch jest często wskazywany jako środek do celu, czyli schudnięcie, nabranie tężyzny fizycznej, środek do zdobywania nagród i medali w rozlicznych rywalizacjach sportowych.

 

Twoim przeznaczeniem jesteś Ty sam, Możesz czerpać przyjemność z każdej chwili, kiedy świadomie korzystasz ze swoich sił życiowych. Życie może być łatwe i przyjemne. Powszechny jest entuzjazm okazywany bawiącym się dzieciom. Dorosłym również należy się pochwała zabawy.